Vrienden van Cello

Vrienden van Cello (VvC) is opgericht in 2007. Vrienden van Cello beoordeelt en faciliteert groepsaanvragen – wonen en/of dagbesteding – van cliënten van Cello.

 

Vrienden van Cello beschikt over een ANBI verklaring. Dit betekent dat je een gift,onder bepaalde voorwaarden, geheel of gedeeltelijk in aftrek kunt brengen op je inkomen.

Vrienden van Cello opereert in financiële onafhankelijkheid van Cello. Gelden worden in eerste instantie ter beschikking gesteld aan VvC die bij de toekenning ervan noch verantwoording noch verplichting verschuldigd is aan Cello.

 

Organisatorisch maakt de VvC wel gebruik van diensten van Cello, zoals van Bureau Communicatie en van de Drukkerij.

 

 • De naam van de instelling: Stichting Vrienden van Cello
 • Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer ANBI: 817700596
 • De contactgegevens van de instelling: De Ring 14, 5261 LM Vught

 

 • De doelstelling van de instelling: Stichting Vrienden van Cello heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan projecten en activiteiten die het leven van cliënten veraangenamen. De stichting richt zich daarbij op zaken die niet uit de reguliere middelen gefinancierd (kunnen) worden of waarvoor deze middelen ontoereikend zijn.

 

 • Namen en functies van bestuurders:
 • T.C.G.M. van den Bogaart: voorzitter
 • F.M.P. Knuvers: secretaris
  A.J.M. Verhoeven: penningmeester
  A.A.J van der Donk: lid
 • M. Ligtvoet: lid

 

Het beloningsbeleid: De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.