In memoriam Leo van Beek

Op 12 juni 2021 is in Berlicum thuis te midden van zijn naaste familie Leo van Beek op 72-jarige leeftijd overleden.

 

Leo was de initiatiefnemer bij de oprichting van onze stichting in 2007. Na zijn pensionering als directeur van de Cello-organisatie vroegen we hem het voorzitterschap van onze stichting op zich te nemen. Deze functie heeft hij met veel inzet uitgeoefend vanaf juni 2013 tot aan zijn overlijden. Zijn bestuurlijke ervaring en kennis van zaken waren van groot belang voor de Vrienden.

 

Leo was zeer betrokken bij het wel en wee van de cliënten van Cello en als zodanig voor ons een ideale collega en sparringpartner in ons bestuur. Het was hem nooit teveel wanneer het ging om onze doelgroep en dat tot aan zijn laatste ziekbed toe.

 

Wij zullen hem heel erg gaan missen en wensen Maria en kinderen heel veel sterkte met dit gemis in deze moeilijke tijden.

 

Onlangs besteedde het Algemeen Dagblad in de serie ‘Van wieg tot graf’ aandacht aan het levenswerk van Leo.

 

Bestuur Stichting Vrienden van Cello