Word vrijwilliger

Als vrijwilliger ben je voor cliënten van Cello van onschatbare waarde. Jíj kunt er mede voor zorgen dat hun leven zo normaal mogelijk is. Zonder vrijwilligers zijn veel activiteiten, met name vrijetijdsactiviteiten, onmogelijk. Mét jou als vrijwilliger maak je het mogelijk!

 

Spelen, sporten, boodschappen doen, naar de kerk, een wandelingetje maken, koken…

 

 

Delen, samen genieten, geven én krijgen… dát betekent vrijwilliger zijn!

 

Wat zou jij willen en kunnen doen? Op de website van Cello vind je een overzicht van ‘vacatures vrijwilligerswerk’. Daar lees je ook meer over het aanbod voor vrijwilligers (scholing, evenementen en Cellozine).

 

Meld je aan als vrijwilliger

 

Meer informatie krijg je bij Dionne van de Sande, medewerker Vrije Tijd en Vrijwilligerswerk

M        06 46 60 13 22

E         dvandesande@cello-zorg.nl