Bijeenkomst ‘Wat als wij er niet meer zijn?’

Maandagavond 30 oktober is er een informatiebijeenkomst in het MFC met als thema ‘Wat als wij er niet meer zijn?’ De Centrale Verwantenraad en Vrienden van Cello hebben deze avond georganiseerd om dit gevoelige, maar belangrijke onderwerp weer eens onder de aandacht te brengen.

 

U krijgt informatie over onder meer erfrecht, wettelijke vertegenwoordiging en (vrijwillig) mentorschap. Daarnaast presenteert Vrienden van Cello zich als zelfstandige stichting die de Vrije Tijd van Cello-cliënten wil veraangenamen, waar zij dat zelf (financieel) niet kunnen.

 

De informatiebijeenkomst in het MFC op De Binckhorst begint om 19.30 uur. Iedereen die meer wil weten over dit onderwerp is van harte welkom.