Bestuur

Leo van Beek

Leo van Beek, voorzitter

 

“Toen mij gevraagd werd of ik het voorzitterschap van de Vrienden van Cello op me zou willen nemen, heb ik van harte ja gezegd. Cello heeft een heel warm plekje in mijn hart en de ‘Vrienden’ zijn heel noodzakelijk. Zij kunnen in tijden van bezuiniging en tekort juist dat beetje extra bieden om het leven van de cliënten van Cello te veraangenamen. Daarvoor en daarvoor alleen is dan ook het geld (en de steun in natura) bedoeld.

 

 

Bestuur - Ton Verhoeven.jpg

Ton Verhoeven, penningmeester

 

"Mensen met een beperking hebben net zo goed wensen als mensen zonder beperking. Door mijn inzet als bestuurslid wil ik graag een steentje bijdrage die wensen te helpen vervullen."

 

Bestuur - Frank Knuvers.jpg

Frank Knuvers, bestuurslid

 

Ik wil graag maatschappelijk een bijdrage leveren ten behoeve van mensen met een beperking. Bovendien ben ik ouder van een kind met een beperking. Regelmatig ervaar ik dat extra activiteiten die niet vanuit de reguliere zorg worden gefinancierd een groot effect hebben op het welzijn van deze mensen. Door mijn inspanningen ten behoeve van de vrienden van Cello kan ik mijn steentje bijdragen om dit soort activiteiten mogelijk te maken voor nu en de toekomst. 

 

Elke juni 2013-zoom

Elke de Quay, bestuurslid 

Mensen met een beperking verdienen het om van het leven te kunnen genieten, net zoals jij en ik. Prettig en blij leven zou normaal moeten zijn, maar voor deze mensen is het niet vanzelfsprekend. Jij en ik kunnen voor deze mensen het verschil maken door ons samen in te zetten. Met elkaar kunnen we ons sterk maken voor de grotere maar vaak ook kleine wensen van deze mensen. Als moeder van een meisje met een ernstige meervoudige beperking weet ik hoe belangrijk het is om samen met anderen te denken in kansen en mogelijkheden. Ik verbind me via Vrienden van Cello dan ook graag aan al die mensen die het deze mensen gunnen om te leven zoals iedereen in onze samenleving. Samen laten we hun dromen uitkomen!

Bestuur - Toine vd Pol.jpg

Toine van der Pol, bestuurslid

Als bestuurslid van VVC zorg ik ervoor dat is voorzien in een functionaris die de organisatie Cello door en door kent. Dit betekent onder meer dat ik duidelijkheid kan geven over wat tot de verantwoordelijkheid van Cello behoort en wat buiten reguliere financiering valt; ook kan ik, als afvaardiging van Cello, zorgen voor regie over de feitelijke procesgang. Met andere woorden de facilitering in natura kan op een eenvoudige wijze gerealiseerd worden, mede door de inzet van medewerkers van Cello bij het dankbare werk van de Vrienden van Cello.

 

Marino (1)

Marino Ligtvoet, bestuurslid

Veel mensen kennen mij als consulent van Cello’s cliëntenservice.

Ik werk 40 jaar fulltime in de zorg, waarvan 33 jaar bij Cello (en haar voorgangers). Ik voel me betrokken bij de verzorging en begeleiding van de verstandelijk beperkte medemens.

In mijn rol als bestuurslid van de Vrienden van Cello wil ik een bijdrage leveren aan de extra’s die het leven mensen met een beperking leuker en zinvoller kunnen maken.

Een wens, materieel of gericht op vrijetijdsinvulling, óf een bijdrage voor een uniek project: samen kijken we hoe we die dromen kunnen verwezenlijken.

2017-10-18 Ad van de Donk 06 (1)

Ad van der Donk, bestuurslid

Als vrijwilliger ben ik al enkele jaren actief voor de doelgroep: bij de vakantiereizen van Cello en bij Buurtmarkt Maliskamp. Daarnaast ben ik al 20 jaar bewindvoerder en mentor van mijn oudere broer, die het syndroom van Down heeft. Uit ervaring weet ik dus hoe makkelijk – maar vooral hoe dankbaar – het is om iets extra’s voor de verstandelijk beperkte medemens te kunnen doen. Dat geeft mij energie en die wil ik op mijn beurt graag weer aanwenden binnen het bestuur van de Vrienden van Cello.