Gift of schenking

Schenking -gift.jpg

Een schenking of gift is natuurlijk van harte welkom en heeft waarschijnlijk ook voordelen voor jou! Hieronder leggen wij graag kort uit over schenken. Een uitgebreide brochure kun je bij ons opvragen.

 

Eenmalig schenken

Je kunt een schenking doen. En als het totaal van het geschonken bedrag in één kalenderjaar tussen de 1% en 10% van je drempelinkomen ligt, heb je recht op (beperkte) belastingaftrek. Een schenking kun je doen door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL66 RABO 0120 6509 59 van Stichting Vrienden van Cello te Vught.

 

Periodiek schenken

Veel mensen willen voor een langere periode geld aan ons geven. Dat kan op twee manieren.

 

Je machtigt Vrienden van Cello

Je kunt Vrienden van Cello machtigen jaarlijks een door jou bepaald bedrag af te schrijven. Ook hier geldt dat als het totaal van het geschonken bedrag in één kalenderjaar tussen de 1% en 10% van uw drempelinkomen ligt, u recht heeft op (beperkte) belastingaftrek.

Ga naar het donateursformulier

 

Je schenkt bij notariële akte

Een andere waardevolle en fiscaal voordeliger manier waarop je kunt schenken, is door ons te steunen via een periodieke schenking (ook wel: schenking bij notariële akte).

Wie namelijk vijf jaar of langer een vast bedrag geeft en deze schenking notarieel vastlegt, kan het bedrag elk jaar in zijn geheel van de inkomstenbelasting aftrekken. En dat levert een groter belastingvoordeel op dan met een ‘gewone’ schenking.

 

Vrienden van Cello is vrijgesteld van schenkingsrecht.

 

Ik wil graag een uitgebreide brochure aanvragen.